راز خوش طعم شدن مافین های حاضری

راز خوش طعم شدن مافین های حاضری
Posted: مرداد 14, 1396
Categories: مقالات
Comments: 0

مقالات

"به آسانی، مافین های خوش طعمی درست کنید."


برای تهیه مافین های خوب لازم است نکته هایی را درباره تهیه آن ها بدانید و رعایت کنید.

_ قالب های براق فلزی باعث طلایی شدن کامل مافین ها می شود.
_ هر قالب را تا دو سوم پر کنید تا به اندازه پف کند.
_ هر قالب مافین را خوب چرب کنید.
_ برای پیشگیری از سوختن کناره مافین ها، دو سوم از یک قالب مافین را با آب پر کنید.
_ از قاشق بستنی (اسکوپ های بستنی) برای ریختن مایه کیک استفاده کنید تا همه یک اندازه باشد.
_ مافین هایی که گرد نیست و پف می کند، برای مدت طولانی تر یا در دمای خیلی بالا پخته شده است.
_ خشکی بیش از حد مافین، به علت ریختن مایه کم در قالب و پخت طولانی و در دمای بالا ایجاد می شود.
_ در پی هم زدن بیش از حد و بالا بودن دمای فر در داخل مافین حفره تشکیل می شود.منبع : khorasannews.com

Print
Tags:
Rate this article:
No rating

Please login or register to post comments.